Internetin helpon saatavuuden myötä digitaaliset opetusmenetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan Suomen koulutusmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan 16-89-vuotiaiden muodostamasta ikäryhmästä käytti 88 prosenttia internetiä vuonna 2017.  Kun taas alle 55-vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki. Jopa 73 prosenttia suomalaisista käytti internetiä monta kertaa päivässä. Lisäksi vuonna 2014 suomalaiset olivat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa.

blog%20pic.jpg

Internetin luomat mahdollisuudet avasivat myös selkeän tien verkko-opinnoille Suomessa. Nykypäivänä jo kaikissa suomalaisissa koulutustyypeissä tarjotaan etäopiskelu- ja verkko-opiskelumahdollisuuksia. Perinteisestä opetusmuodosta verkkokoulutus selkeästi erottuu sen joustavuudella, valinnanvapaudella ja palvelukustannuksilla.

Nykypäivän digitalisaation mahdollisuuksien ansiosta opiskelijat voivat itse valita sopivan opiskelutavan, paikan ja ajan oman mielen mukaan. Kaiken kaikkiaan sähköisen maailman tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä useat suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut ovat alkaneet kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja parantamaan opetuksen laatua ja helpottamaan opiskelijoiden arkea.